Chuyên mục: Tin tức

Người nước ngoài có thu nhập trong và ngoài nước kê khai thuế TNCN thế nào?

14 Tháng Tám, 2017

Người nước ngoài có thu nhập trong và ngoài nước kê khai thuế TNCN thế nào?  Chia sẻ-Trao đổi   Trao đổi nghề nghiệp Kê khai và tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là vấn đề khá phức tạp nhất là đối với cá nhân người nước ngoài. Trong bài viết này chúng tôi chỉ đề […]

Chiết khấu thương mại- những lưu ý cần thiết cho kế toán

12 Tháng Tám, 2017

Chiết khấu thương mại- những lưu ý cần thiết cho kế toán  ketoan.biz  8/07/2017  Chia sẻ-Trao đổi   Trao đổi nghề nghiệp Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà bên bán chủ động giảm giá cho bên mua khi người mua hàng đạt số lượng lớn có quy định trong hợp đồng. Các hình thức khuyến mại […]

Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC

11 Tháng Tám, 2017

Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC Ngày 01/08/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 của Thông tư 156/2013/TT-BTC liên quan đến luật quản lý thuế, hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế Theo đó, […]

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

5 Tháng Tám, 2017

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7

5 Tháng Tám, 2017

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0

5 Tháng Tám, 2017

Ngày 23/9/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0