Chuyên mục: Tin tức

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2018 -Phần mềm kế toán Totalsoft

4 Tháng Một, 2018

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2018 -Phần mềm kế toán Totalsoft

CÁC CÔNG VIỆC CẦN HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 1/2018. -Phần mềm kế toán Totalsoft

4 Tháng Một, 2018

CÁC CÔNG VIỆC CẦN HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 1/2018. -Phần mềm kế toán Totalsoft

Cách xây dựng bảng lương năm 2018 cho doanh nghiệp-Phần mềm kế toán TOTALSOFT

3 Tháng Một, 2018

Cách xây dựng bảng lương năm 2018 cho doanh nghiệp-Phần mềm kế toán TOTALSOFT

Chính thức có File Excel tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018-Totalsoft

2 Tháng Một, 2018

Chính thức có File Excel tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018-Totalsoft

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 12/2017 -Phần mềm kế toán Totalsoft

29 Tháng Mười Hai, 2017

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 12/2017 -Phần mềm kế toán Totalsoft

Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn-Phần mềm kế toán Totalsoft

25 Tháng Mười Hai, 2017

Quy trình Áp dụng quản lý rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn-Phần mềm kế toán Totalsoft

Kiểm tra Bảo hiểm, hồ sơ cần chuẩn bị -Phần mềm kế toán Totalsoft

14 Tháng Mười Hai, 2017

Kiểm tra Bảo hiểm, hồ sơ cần chuẩn bị -Phần mềm kế toán Totalsoft

Chính thức tăng lương cho cán bộ, công chức từ 01/7/2018 -Phần mềm kế toán Totalsoft

8 Tháng Mười Hai, 2017

Totalsoft.vn , Chính thức tăng lương cho cán bộ, công chức từ 01/7/2018

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in -Phần mềm kế toán Totalsoft

5 Tháng Mười Hai, 2017

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in Ngày 04/12/2017 Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. Cắt giảm thủ tục hành chính trong […]

#THÔNG #BÁO CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI 😽😽 Phần mềm kế toán Totalsoft.net

4 Tháng Mười Hai, 2017

#THÔNG #BÁO CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI 😽😽 Phần mềm kế toán Totalsoft.net #Like #Share R2.25 1. Bổ sung tính năng theo dõi biến động đơn giá mua và đơn giá bán 2. Bổ sung tính năng theo dõi lịch sử biến động đơn giá mua vào, bán ra của hàng hoá 3. Bổ sung […]