» Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 01/01/2018- Phần mềm kế toán Totalsoft

Thông báo lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 01/01/2018

Article ID: 1330
Last updated: 16 Jan, 2018

Theo quyết định 60/2015/QĐ-TTg về quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Thông báo áp dụng mức lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT từ 01/01/2018 là 0.75%/tháng, giảm 0.217%/tháng so với năm 2017 (0.967%)

Tải thông báo: TẠI ĐÂY