Chuyên mục: Tài chính kế toán

Những điều cơ bản của một người làm kế toán cần biết.

16 Tháng Tám, 2017

Những điều cơ bản của một người làm kế toán cần biết.
Rất bổ ích cho những bạn mới bắt đầu làm kế toán 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

5 Tháng Tám, 2017

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7

5 Tháng Tám, 2017

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0

5 Tháng Tám, 2017

Ngày 23/9/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0