» NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 12/2017 -Phần mềm kế toán Totalsoft

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 12/2017

1. Thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn:
Tổng cục Thuế có công văn số 5318/TCT- CS ngày 17/11/2017 hướng dẫn Công ty Xổ xố điện toán Việt Nam (Công ty Vietlott) về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn.
Theo đó, hoạt động đại lý xổ số của Công ty Vietlott do các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để triển khai điểm bán vé xổ số tự chọn theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý thì số tiền thù lao mà các tổ chức hoặc cá nhân được hưởng không phải khai, nộp thuế GTGT.

2. Thuế GTGT đối với dịch vụ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xã hội học cho khách hàng nước ngoài.
Tổng cục Thuế có công văn số 5294/TCT-CS ngày 16/11/2017 hướng dẫn Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương về chính sách thuế GTGT đối với đối với dịch vụ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xã hội học cho khách hàng nước ngoài.
Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xã hội học cho khách hàng ở nước ngoài, kết quả dịch vụ được chuyển cho khách hàng ở nước ngoài và nếu dịch vụ được xác định là tiêu dùng ngoài Việt Nam và Công ty đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì dịch vụ Công ty cung cấp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định.

3. Về việc kê khai thuế GTGT:
Tổng cục Thuế có công văn số 5444/TCT-KK ngày 27/11/2017 hướng dẫn Công ty TNHH tiếp vận Vinafco về việc kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.
Theo đó, trường hợp Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, ký hợp đồng thuê kho (có thời hạn) của các công ty khác tại các tỉnh, thành phố khác. Tại các kho này Công ty thực hiện hoạt động cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản hàng hóa, bốc xếp hàng hóa thuộc nhóm ngành Vận tải kho bãi thì hoạt động của Công ty không thuộc trường hợp điều chỉnh tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. Nếu Công ty có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính (đơn vị trực thuộc khác tỉnh) thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc; nếu Công ty không có đơn vị trực thuộc khác tỉnh hoặc có đơn vị trực thuộc khác tỉnh nhưng đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

B/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp:
1. Xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn.
Tổng cục Thuế có công văn số 5318/TCT- CS ngày 17/11/2017 hướng dẫn Công ty Xổ xố điện toán Việt Nam (Công ty Vietlott) về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn.
Trường hợp khoản thù lao mà Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh chi trả cho các cá nhân để triển khai điểm bán vé xổ số thì bộ chứng từ để tính vào chi phí hợp lý là các hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ thanh toán, biên bản xác nhận doanh thu và hoa hồng đã tạm ứng, chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Công văn này thay thế công văn số 4361/TCT-DNL ngày 26/9/2017 của Tổng cục Thuế.

C/ Về thuế thu nhập cá nhân:
1. Chính sách thuế đối với hợp đồng thuê nhân công ngoài.
Tổng cục Thuế có công văn số 5502/TCT-TNCN ngày 29/11/2017 và công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế TNCNđối với hợp đồng thuê nhân công ngoài.
Theo đó, trường hợp trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.
2.Chính sách thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài:
Tổng cục Thuế có công văn số 5442/TCT-TNCN ngày 27/11/2017 hướng dẫn Chi nhánh Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam về việc kê khai thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài.
Theo đó, trường hợp hợp đồng lao động đã ký giữa cá nhân người nước ngoài với nhà thầu nước ngoài có quy định về các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, ăn uống, đi lại…mà Công ty Việt Nam chi hộ và mức chi phù hợp với hướng dẫn tạiđiểm đ4, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần khoán chi vượt mức quy định của nhà thầu nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, ăn uống, đi lại không được quy định trong hợp đồng lao động đã Ký kết giữa cá nhân người nước ngoài với nhà thầu nước ngoài và do Công ty Việt Nam chi thì khoản chi này là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013của Bộ Tài chính.
3.Chính sách thuế TNCN đối với bảo hiểm sức khỏe.
Tổng cục Thuế có công văn số 5638/TCT-TNCN ngày 08/12/2017 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe.
Theo đó, khoản bảo hiểm sức khỏe (khoản bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về phí bảo hiểm) mà người sử dụng lao động mua cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động kể từ ngày 01/01/2015.
4. Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn:
Tổng cục Thuế có công văn số 5318/TCT- CS ngày 17/11/2017 hướng dẫn Công ty Xổ xố điện toán Việt Nam (Công ty Vietlott) về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn.
Theo đó:
3.1 Về thuế suất thuế Thu nhập cá nhân: trường hợp các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các cá nhân để triển khai điểm bán hàng theo hình thức bán đúng giá và được hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý được hưởng thì số tiền thù lao mà cá nhân nhận được phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất 5%.
3.2. Về khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân: trường hợp các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các cá nhân để triển khai điểm bán hàng theo hình thức bán đúng giá và được hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý được hưởng thì các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.
Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật để các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống.
3.3. Về nghĩa vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân: trường hợp các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân làm đại lý xổ số thì khai thuế theo tháng hoặc quý. Nguyên tắc xác định đối tượng khai thuế theo tháng hoặc quý thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý và không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm đại lý xổ số.
Các cá nhân làm đại lý xổ số nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

C/ Về Hóa đơn:
1. Về việc lập hóa đơn đối với hàng biếu tặng:
Tổng cục Thuế có công văn số 5483/TCT- DNL ngày 28/11/2017 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc lập hóa đơn đối với hàng biếu tặng.
Theo đó, khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).

D/ Về Quản lý thuế:
1. Về việc kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài
Tổng cục Thuế có công văn số 5392/TCT-KK ngày 23/11/2017 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài.
Theo đó, trường hợp cá nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình với doanh nghiệp trong nước thì kê khai nộp thuế như sau:
– Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân thì xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân chịu thuế theo quy định đối với nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khai thay, nộp thay theo Mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
– Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân là hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% nếu là cá nhân cư trú, hoặc 20% nếu là cá nhân không cư trú, hoặc theo biểu lũy tiến nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.
Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-NG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự.
2. Về việc thanh toán không dùng tiền mặt:
Tổng cục Thuế có công văn số 5174/TCT-DNL ngày 09/11/2017 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế.
Theo đó, Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của cá nhân.Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc quy chế quản trị của Công ty đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; có hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Công ty; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ nêu trên.

E/ Thuế nhà thầu:
1. Thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài.
Tổng cục Thuế có công văn số 5235/TCT-DNL ngày 14/11/2017 hướng dẫn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vềthuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài.
Theo đó, trường hợp Công ty ở nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng để thực hiện dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho khách hàng của Ngân hàng thi Công ty là đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Khi thu tiền từ khách hàng thì Ngân hàng xuất phiếu thu cho khách hàng. Khi thanh toán tiền phí chuyển tiền thu hộ cho Công ty ở nước ngoài thì Ngân hàng phải thực hiện khấu trừ, khai và nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty ở nước ngoài (thuế GTGT tỷ lệ 5%, thuế TNDN tỷ lệ 5%) trên doanh thu thu được từ khách hàng.
Trường hợp Ngân hàng chỉ định Đại lý thứ cấp chuyển tiền ra nước ngoài thì khi thu phí dịch vụ chuyển tiền này từ khách hàng, Đại lý thứ cấp xuất phiếu thu cho khách hàng. Khi Ngân hàng nhận tiền phí thu hộ từ các Đại lý thì phải lập chứng từ thu tiền, Đại lý lập chứng từ chi tiền và không phải kê khai nộp thuế GTGT. Khi thanh toán tiền phí chuyển tiền thu hộ cho Công ty nước ngoài thì Ngân hàng phải thực hiện khấu trừ, khai và nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty ở nước ngoài (thuế GTGT tỷ lệ 5%, thuế TNDN tỷ lệ 5%) trên doanh thu thu được từ khách hàng.
Ngân hàng và đại lý thứ cấp khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ Công ty nước ngoài theo quy định.

F/ Vấn đề khác có liên quan
1. Quy định về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia:
Ngày 27/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.
2. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
Ngày 20/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.
3. Quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018