» Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.8, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.4 đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNCN năm 2015
Tải bộ cài đặt tại đây: HTKK 3.3.7