» CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ TOTALSOFT

PHẦN MỀM HỖ TRỢ
1. Phần mềm hỗ trợ từ xa TeamViewer QS 7: Tại đây 
2. Phần mềm hỗ trợ từ xa UltraViewer : Tại đây 
3.Microsoft .NET FrameWork 3.5 SP1 : Tại đây
4. Trình Duyệt IE 8 : Tại đây