» CÁC CÔNG VIỆC CẦN HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 1/2018. -Phần mềm kế toán Totalsoft

CÁC CÔNG VIỆC CẦN HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 1/2018.

1. Nộp tiền thuế môn bài năm 2018 trước ngày 30/01/2018
2. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2017, nộp thuế GTGT tháng 12/2017 nếu có phát sinh trước ngày 20/01/2018
3. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 12/2017, nộp tiền thuế TNCN tháng 12/2017 nếu có phát sinh trước ngày 20/01/2018
4. Nộp tờ khai thuế GTGT quý 04/2017, nộp tiền thuế GTGT nếu có phát sinh trước ngày 30/01/2017
5. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 04/2017 trước ngày 30/01/2017
6. Tính toán nộp thuế TNDN tạm tính quý 04/2017 nếu có phát sinh, trước ngày 30/01/2018.
Chúc các tình yêu hoàn thành công việc đúng hẹn 
nguồn lê lan