» 03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018 -Phần mềm kế toán Totalsoft

03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018

Từ ngày 01/01/2018, những quy định mới về tiền lương, thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có giá trị thi hành. Cụ thể như sau:

File Excel tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

>> Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018
>> Chính thức có File Excel tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018

Bảo hiểm xã hội

1. Thêm khoản tính đóng BHXH bắt buộc

Ngoài mức lương, phụ cấp lương, kể từ ngày 01/01/2018 các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động cũng thuộc khoản tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc (Căn cứ Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH 2014).

2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00 (Căn cứ Điều 2 của Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH).

3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00 (Căn cứ Điều 3 của Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH).

Xem thêm tại bài viết: Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018

Thanh Hữu

03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018 -Phần mềm kế toán Totalsoft

Like fanpage :https://www.facebook.com/totalsoft.jscvietnam/

Link youtube full HD : https://www.youtube.com/watch

Link Video Hướng dẫn https://drive.google.com/…/1SliuKxx6EkpojyjD8_EQGDO7GE…/view

CẤP BẢN QUYỀN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MIỄN PHÍ CHO DN NHỎ DƯỚI 300 CHỨNG TỪ /NĂM
Liên hệ 091 222 1031 – 0948 137 333
#Totalsoft
#PMKT